der bliver åbnet for vandet lørdag d. 23.marts

husk at luk for stophanen ind til huset. 

H/F Mejlgaarden
Kongelundsvej 199, 2300 København S.
Indkørsel Oliefabriksvej 30, 2770 Kastrup
Matrikel nr. 18a Sundby Overdrev

H/F Mejlgaarden er stiftet den 18. marts 1943. Den startede med 165 lejemål, p.t. er der 115 lejemål, efter der i 1994 blev anlagt motorvej til Sverige, Øresunds, forbindelsen.
Haveforeningen blev opført på en mark fra bondegården Mejlgaarden. Deraf kommer navnet på haveforeningen.

Hej Hf. Mejlgården

Københavns Kommune skal udføre kloakering i jeres kolonihave, i den forbindelse

skal vi udføre en række geotekniske boringer.

Dette påtænker vi at opstarte Tirsdag eller Onsdag uge 15, arbejdet med boringerne vil stå på i ca. 2-3 dage.

Jeg skal gøre opmærksom på at boreriggen vil fylde/spærre hele vejen under borearbejdet og vil ikke kunne passeres.

Efterfølgende skal vi lave et pumpeforsøg, dette vil ikke optage meget plads.

Arbejdet udføres  fra kl. 06:30 – 15:00

 Kontakt mig venligst hvis porten er låst, og vi ikke kan komme ind.

Der kan læses nyheds fra kredse1 

https://www.kolonihave-kreds1.dk/index.php/nyhedsbreve-og-sidste-nyt