Bestyrelsen i H/F Mejlgården          Ønsker alle en glædelig jul og et godt Nytår 


H/F Mejlgaarden
Kongelundsvej 199, 2300 København S.
Indkørsel Oliefabriksvej 30, 2770 Kastrup
Matrikel nr. 18a Sundby Overdrev

H/F Mejlgaarden er stiftet den 18. marts 1943. Den startede med 165 lejemål, p.t. er der 115 lejemål, efter der i 1994 blev anlagt motorvej til Sverige, Øresunds, forbindelsen.
Haveforeningen blev opført på en mark fra bondegården Mejlgaarden. Deraf kommer navnet på haveforeningen.

Der kan læses nyheds fra kredse1 

https://www.kolonihave-kreds1.dk/index.php/nyhedsbreve-og-sidste-nyt


Københavns Kommune har inviteretkredsog forbund til møderække angående den videre proces for kloakering, lejekontrakter og lovliggørelse. Ved første møde som afholdes i uge 41 vil det være kloakering som er på dagsordenen med følgende punkter:


- Orientering om processen frem mod et nyt beslutningsoplæg forelægges Økonomiudvalget.

- Orientering om eventuelt muligt nyt scenarie med finansiering via KommuneLeasing (del af KommuneKredit), hvor kommunen selv udbyder kloakentreprisen.

- Orientering om de øvrige scenarier, som forventes forelagt Økonomiudvalget.

- Inddragelse afKolonihaveforbundet, hvis der skal udarbejdes nyt udbudsmateriale.

- Eventuelt drøftes anlægs- og driftspriser fra Københavns Kommune og Aarhus kommune.


Vi er pressede, og har mange udfordringer i forbindelse med forhandlingerne. Der er mange udfordringer i forbindelse med disse forhandlinger - ikke mindst de økonomiske og miljømæssige. Vi kunne derfor godt tænke os, at høre jer, om der i jeres forening måske er et eller flere medlemmer som har viden indenfor erhvervsøkonomi og miljø. Tænker på personer som brænder for nævnte ting. Vi har i alt mange medlemmer i voreskreds, og der kunne meget vel være nogle, der havde lyst til at hjælpe og støtte med deres viden på nævnte områder. Så kender i nogen i jeres forening, som måske har tid og lyst til udfordringer i forbindelse med vores dialog med Københavns Kommune, så lad os det endelig vide. Skriv eller ring til kredskontoret eller skriv tilamykreds1@gmail.comHelst så hurtigt som muligt.