Hvis du har mistanke om, du har rotterLoven siger, at man ikke selv må give sig i kast med at bekæmpe rotter. Man skal i stedet melde problemet til sin kommune. Forkert anvendt gift fremmer resistensudviklingen hos rotterne. Derfor skal man overlade rottebekæmpelsen til dem, der har forstand på det, altså en autoriseret rottebekæmper. Hvis man får rotter på sin havelod, er der ikke grund til at blive grebet af panik. Når først bekæmperen har konstateret, at de er der, har fundet årsagerne og er begyndt at bekæmpe rotterne, er det som oftest et spørgsmål om tid, før de er væk. Man har som have lejer pligt til at sikre og renholde haveloddet, så rotters levemuligheder begrænses mest muligt.

Har du set en rotte,

skal du ringe 33 66 58 17 mellem kl. 09.00 og 15.00.

Efter kl. 15.00 er telefonnummeret 33 66 25 85

Gode råd ved lukning - haveforeninger