H/F Mejlgaarden
Kongelundsvej 199, 2300 København S.
Indkørsel Oliefabriksvej 30, 2770 Kastrup
Matrikel nr. 18a Sundby Overdrev

H/F Mejlgaarden er stiftet den 18. marts 1943. Den startede med 165 lejemål, p.t. er der 115 lejemål, efter der i 1994 blev anlagt motorvej til Sverige, Øresunds, forbindelsen.
Haveforeningen blev opført på en mark fra bondegården Mejlgaarden. Deraf kommer navnet på haveforeningen.

En haveforening med mange beboere er som et miniature samfund.

Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden - man bliver fælles om mange ting og derfor er det naturligt at opstille visse almindelige regler for at medvirke til at skabe et godt miljø for beboerne i foreningen. Vi beder jer huske, at disse regler er fastsat for at beskytte både jer og foreningen.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden, reglerne skal samtidig være et led i bestræbelserne på at skabe ro og orden for beboerne, holde foreningen i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt også af det der ødelægges.

Husk på! det er jer selv, der gennem havelejen skal betale istandsættelsen.