Der vil ikke være opskrivning til ventelisten i 2024


Arktiv venteliste  2024

Krav som skal opfyldes:

 Ventelisten:

Består af ca. 55 personer - listen lukkes når der opnoteret 55 på listen. Listen åbnes for alle når listen er kommet ned på et passende antal.

Annoncering af ledige haver: I vinduet på foreningens kontor - er slået op i 3 dage og gælder kun for første prioritet. 3 års anciennitet

Første prioritet: Havelejer - er der flere - har den med længst ancientet i foreningen første ret til haven.

  1. Såfremt man 2 gange undlader at besvare et tilbud bliver man slettet af ventelisten
  2. Såfremt man 3 gange svarer negativt på et tilbud bliver man sat bagerst på ventelisten
  3. Man skal have fast og lovlig folkeregisteranmeldt bopæl i den tidliger hovedstadsregion (De tidliger Københavns,Roskilde og Frederiksborg amter samt København og Frederiksberg) Se billedet øverst til højre.

Orientering om ledige haver: Sker altid efter placeringen på listen, under hensyn til de nævnte regler. Ofte sker det pr. brev til de 3 - 5 første på listen - ellers sker det pr. telefon.

Orientering om placeringen på listen: Listen bliver når den er renset for personlige oplysninger; ophængt i vinduet på kontoret og her på hjemmesiden.

Pris for opskrivning på Listen: Administrations omkostninger kr. 200,- + kr. 100,- i kontingent

Opfølgning på aktiv søgning: En gang om året, - jannuar md. udsendes et giroindbetalingskort på kr. 100,- til betaling d. 31 januar, til alle der er opnoteret på ventelisten, er beløbet ikke rettidiget inbetalt bliver man slettet af listen. 

Husk! hvis i skifter adresse, at meddele den nye adresse til formanden 

Krav om bopæls Kommune